Disclaimer - Juridische kennisgevingen | Verfspullen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Verfspullen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Verfspullen.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze webshop aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Deze webshop is onderdeel van Verfspullen.nl B.V., handelend onder de naam Verfspullen.nl.
Het gebruik van de informatie op deze webshop is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze webshop alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verfspullen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze webshop her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Verfspullen.nl.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze webshop staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Verfspullen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Verfspullen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke webshop. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze webshop onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze webshop worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Verfspullen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op webshops staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Reviews
Wij maken gebruik van Trusted Shops als een onafhankelijke dienstverlener voor het verkrijgen van beoordelingen. Trusted Shops heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het om echte beoordelingen gaat. Meer informatie
Verfspullen.nl behoudt zich het recht voor reviews van haar webshop te verwijderen. Wij zullen dat in ieder geval doen wanneer de inhoud van de geplaatste review(s) naar onze mening racistisch of discriminerend van aard is/zijn, dan wel in strijd met de openbare orde en/of goede zeden is/zijn. Daarnaast zal een review verwijderd worden indien deze inbreuk maakt op de rechten van derden.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Verfspullen.nl op deze pagina. Daarnaast kunnen alle gegevens gewijzigd worden zonder nadere aankondiging.

De goedkoopste leverancier van kwaliteitsverf

Minimaal 30% onder de adviesprijs

Vrijwel alle kleuren op maat mogelijk

Gratis verzending vanaf € 75,- in NL

Gratis deskundig advies voor elke klus

Tientallen jaren ervaring in de schilders branche

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »